Rulleski

NCC Roads ferdigstilte rulleskiløypa hausten 2011. Asfalten framstår som eit stovegolv.Traseen er lagt i konkurranseløypa og framstår som variert og god langrennsløype. I tillegg til konkurransetraseen er det eit stort stadionområde som er veleigna til nybegynnarar. I løypa er det også fleire avkortningar som gjer at løparar av alle kategoriar finn traseen passe utfordrande.

  • 3 km
  • Breidde 4-6 meter
  • Skiskyttarstadion 9 meter breidde
  • Leikeområde 1000 kvm
  • Strafferunde 100 og 150 meter
  • Sløyfer på 500, 1000, 1500, 2000 og 3000 meter
  • Lys i heile løypa

931224984
20190921 131010
20190921 130240
20190921 130531