Parkering

Parkering i anlegget er underlagt kontroll av Voss Parkering AS. Det er derfor viktig å leggja årskort eller dagskort kjøpt kontant, godt synleg i bilen. Om dette ikkje er synleg, kan det medføra kontrollgebyr.

Dagskort kjøpt med EASYPARK er digitalt og du treng ikkje gjera noko. Om du har fleire bilar med registreringsnummer registrert i Easypark-appen: Hugs rett bil/registreringsnummer når du betalar!

 

Digitalt Dags- årskort:

Du kjøper enkelt eit digitalt dagskort med EASYPARK-appen. Det kostar 100 kr + 4 kr
(Parkeringa gjeld frå kl 00:00 til 24:00)

Årskort:

Du kjøper årskort på deltager.no
(Klikk her)

Dagskort, kontant:

Du kan òg kjøpa dagskort for parkering i kontant-kassene våre. Dette kostar 100 kr.


Parkeringsområde: